PostgreSQL

Klasyczne, aktualne rozwiązanie dla baz danych do wszystkich możliwych zastosowań.

W przeciwieństwie do MySQL, PostgreSQL dodaje obiekty do czystej, relacyjnej struktury bazy danych. Umożliwia dodawanie użytecznych narzędzi, takich jak dziedziczenie tabeli i przeładowywanie funkcji, i czyni cuda w rękach zdolnego programisty. Dzięki zapewnianej ochronie integralności danych podczas transakcji uważany jest za rozwiązanie bezpieczniejsze niż MySQL. Jest wyposażony w wiele funkcji pomocnych dla programistów systemów IT, które ułatwiają i usprawniają budowanie aplikacji. Nasi deweloperzy potrafią pisać kody w wielu językach programowania, dzięki czemu po zmianie kodu nie będzie konieczności dostosowywania bazy danych.

ODPICUJMY TWOJĄ BAZĘ DANYCH!