Ionic framework

Filozofia mobile-first i development z perfekcyjnym RWD

Ponad 60% całego ruchu na internecie opiera się na urządzeniach mobilnych. Tworzenie idealnych rozwiązań na telefony i tablety jest niezbędne. Ionic to framework pozwalający na elastyczne programowanie rozwiązań opartych o web. Developerzy w codelabs.rocks używają platformy Ionic do tworzenia aplikacji hybrydowych. Nierozróżnialne od tych natywnych, zachowują najwyższą jakość przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji. Zunifikowany kod źródłowy aplikacji, jest pisany w języku JavaScript. Dalej w lejku produkcyjnym, Ionic kompiluje ten kod do składni zrozumiałej dla iOS i Androida. Nie ma po drodze strat w jakości a innowacyjne rozwiązania mogą przejść do fazy testów rynkowych dużo szybciej.

ODPICUJMY TWÓJ KOD!